Skip to main content

Nyheter och Pressaktiviteter

Årsmöte 2022

Den 25:e mars hade PI Sweden sitt årsmöte för 2022.

Vi bestämde budget och verksamhet och valde styrelse.

Föreningen planerar 4 nyhetsbrev och att hemsidan skall vara vår informationsplats.

Vi planerar att ställa ut på Scanautomatic-2022 i Göteborg 18-20 oktober. 

Vi fortsätter även vårt internationella arbete.

Styrelsen förblev oförändrad:

Lars H Larsson, ordförande och Peter Appelfeldt, kassör

Hans Maunsbach, Kristofer Frahm och Henrik Nagel är övriga ledamöter

Peter Appelqvist är suppleant i styrelsen.

Annonser

Under hösten 2022 hade vi en artikel och annons i tidningen Automation och syntes även på dess hemsida. Gå in och kolla in sidan 21 i nummer 6.

 

 
 

 

 

Nothing found for ""
Reset