Skip to main content

Bli medlem-Medlemsförmåner

Hur bli medlem i PI Sweden?

Som medlem i den svenska organisationen för PROFIBUS och PROFINET får man många

fördelar och möjligheter för medlemsavgiften:

  • Med password får man tillgång till alla dokument på www.profibus.com/downloads
  • Information och nyhetsbrev, som PROFINEWS och det svenska nyhetsbrevet, skickas till er i E-mail.
  • Berätta om era produktnyheter i nyhetsbrevet som går ut till mer än 5000 svenska kunder (se exempel).
  • Delta med era produkter och tjänster (till självkostnadspris) på mässor, i annonser och på kompetenscentrat.
  • Använda PROFIBUS och PROFINET logotype, certifiera egna produkter, lägga upp och redigera produkt och företagsuppgifter på www.profibus.com (se exempel: medlemsuppgift respektive produkt).
  • Rösta på föreningens årsmöte och på annat sätt delta i organisationen.

Medlemsavgiften beror av företagets storlek:

1-10 anställda: 5000:- per år

11-100 anställda: 12000:. per år

101 – 1000 anställda 25000:- per år

>1000 anställda: 30000:- per år

Om du bara vill ha information kan du välja att bli informationsmedlem för 2000:- per år. Då gäller de två första punkterna i förmånerna ovan.

Anmäl dig på

Telefon 072-541 67 10 eller Epost: kansli@profibus.se

eller per post

PI Sweden

Björkskogsvägen 11

762 96  RÅNÄS

Ange:
Företagsnamn, antal anställda, kontaktperson för marknad och teknik, adress och ev. fakturaadress, telefon och ev. mobil, epostadress